གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།

གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།

གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།


ཡིག་ཆ་གསར་བཟོ་བྱེད་པར་ཁྱེད་ཀྱིས་ Create ཅེས་པའི་ཐོག་བསྣོན་ན་འགྲིགས།

Share ཞེས་པའི་ཐོག་བསྣོན་ནས་རང་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཞན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ།

Starred: གལ་ཆེ་བའི་ཡིག་ཆ གང་རུང་ཞིག་སྐར་རྟགས་བརྒྱབ་ན་དེ་དག་སྐར་རྟགས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ནང་འཇོག་ཐུབ།

Folders:  ཡིག་ཁུག་ནང་རང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད།

Shared with me: མི་གཞན་གྱིས་རང་དང་མཉམ་སྤྱོད་ཡིག་ཆ་རྣམས་སྡེ་ཚན་འདི་ནས་བསྔོག་ཐུབ།

Search རང་གི་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བརྙེད་བྱེད་ས་ཡིན།

ཞིབ་ཚགས་པོའི་ངང་ནས་འཚོལ་ཐབས།
ཡིག་ཆ་འཚོལ་སའི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཟུར་གསུམ་དེར་བསྣོན་ཏེ་ཞིབ་འཚགས་བྱས་ནས་ཡིག་ཆ་འཚོལ་བརྙེད་བྱེད་ཐུབ།
Activity: ཡིག་ཆ་རྣམས་བསྒྱུར་བཅོས་བཏང་བའི་དུས་ཚོད་ལ་གཞིགས་ཏེ་སྟོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་མང་དྲགས་འདུག་ན་ Remove from Activities ཞེས་པ་དེར་བསྣོན་ནས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ན་འགྲིགས།

Recently opened: ཉེ་ཆར་ཁ་བསྔོགས་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་བལྟ་ན།
Trash: དེའི་ནང་ཡིག་ཆ་དབྱུགས་བཞག་པ་རྣམས་བསྡད་ཀྱི་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཞིག་དབྱུགས་དགོས་ན་ཡིག་ཆ དེ་འདེམས་པའི་རྗེས་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་རྟགས་་ཡོད་པ་དེར་བསྣོིན་དགོས།


Organize your files
ཡིག་ཆ་དབྱེ་གསེས་དང་གོ་རིམ་བསྒྲིགས་པ།
དུས་ཡུན་གང་མཚམས་རྗེས་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཆགས་འགྲི་ཡི་ཡོད་པ་དང་། དེ་དུས་ཡིག་ཆ དེ་དག་དབྱེ་གསེས་བྱེད་རྒྱུའི་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས་རེད།

གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་ཡིག་ཁུག་བཟོ་སྟངས།

  1. Create ཅེས་པའི་ཐོག་སྣོན་རྗེས་ Folder: ལ་བཞུས།

  2. ཡིག་ཁུག་དེར་མིང་ཞིག་རྟགས་རྗེས་ OK ལ་བསྣོན།

Tip: If you’re displaying My Drive, (or a folder within My Drive), you can also click the New folder icon to create a folder in your current location:
གདམས་ངག །ཡིག་ཁུག་བཟོ་བར་སྟབས་བདེ་ཤོས་ནི་ཡིག་ཁུག་གི་རྟགས་ཡོད་པའི་སྒང་ལ་བསྣོན་རྒྱུ་དེ་ཡིན།


ཡིག་ཆ་དང་ཡིག་ཁུག་གནས་སྤོ་བྱེད་ཐབས།

  1. གནས་སྤོ་བྱེད་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའམ་ཡིག་ཁུག་དེ་དག་འདེམས།
  2. དེ་ནས་སྟོད་དེར་ཡིག་ཁུག་གི་རྟགས་དེར་བསྣོན།

  3. Organize ཞེས་པའི་ནང་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གང་དུ་གནས་སྤོ་བྱེད་རྒྱུའི་འདེམས་ཀ་ཡོད་པས་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་འདོམས།

  4. དེ་ནས་ Apply changes ལ་བསྣོན།
Share a folder ཡིག་ཁུག་མཉམ་སྤྱོད།
ཡིག་ཆ་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཇི་བཞིན་ཡིག་ཁུག་ཀྱང་མཉམ་སྤྱོད་ཆེད་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད།

  1. ཡིག་ཁཱུག་འདེམས།
  2. Share ཞེས་པའི་རྟགས་དེའི་སྒང་བསྣོན།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།
གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།
གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་འཚོལ་རྙེད་བྱེད་སྟངས།
http://3.bp.blogspot.com/-89XFS126XmE/UP0Pory0bCI/AAAAAAAADwU/GX_U-BXbjqc/s400/imgres.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-89XFS126XmE/UP0Pory0bCI/AAAAAAAADwU/GX_U-BXbjqc/s72-c/imgres.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2012/12/blog-post_8725.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2012/12/blog-post_8725.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy