50GB MEGA རིན་མེད་སྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུ།

རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་གས་མཻ་གྷའི་MEGAསྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་བཞུགས་མཁན་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་བ་ཕྱིན་པ་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་འཚང་ག་བཟོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་5%ཟིན་གྱི་ཡོད་འདུག

ནིའུ་ཛི་ལེན་ཊའི་(New Zealand)ཁེ་ལས་པ་ཀིམ་ ཌོཌ་ཀོམ (Kim Dotcom) ཉེ་ཆར་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་ཡིག་ཆའི་དཔར་དབང་དང་འབྲེལ་བའི་ནག་ཉེས་བཙུགས་ཡོད། ནག་ཉེས་འགེལ་གཞི་གཙོ་བོ་ནི་ཉེ་སྔོན་ཁོང་གིས་ཡིག་ཆ་ཉར་ཚགས་དང་མཉམ་སྤྱོད་བྱེད་པའི་དྲ་ལམ་ཞབས་ཞུ་གསར་པ་མཻ་གྷ་(MEGA)དེ་དབུ་འབྱེད་བྱས་པའི་རྒྱུད་དྲ་མང་གིས་དཔར་དབང་མེད་པའི་བལྟ་མོ་དང་། མཉེན་ཆས་ཁྲི་ཚོ་བསྒལ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག །འོན་ཀྱང་སྤྲིན་སྡེར་(cloud drive)ནང་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་ཐ་དག་གསང་ཡིག་(encryption)ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཡོད་ཙང་ཉེས་འཛུགས་ཆེད་དཔར་དབང་མེད་པའི་ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་འཇོག་ཡོད་པའི་དཔང་རྟགས་ཁུངས་བཙན་རགས་མ་ཐུབ།
རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་གས་མཻ་གྷའི་MEGAསྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་བཞུགས་མཁན་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་བ་ཕྱིན་པ་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་འཚང་ག་བཟོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་5%ཟིན་གྱི་ཡོད་འདུག

སྤྱིར་བཏང་སྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུ་མང་དག་ཞིག་སྔོན་ནས་ཡོད་ནའང་ ( དཔེར་ན། Google Drive དང་། DropBox, 4shared.com, www.ge.tt, Microsoft SkyDrive) མཻ་གྷའི་སྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུ་གསར་པ་དེ་ལ་་་
༡༽ དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ན་རིན་མེད་ཐོག་50GBཅན་གྱི་སྲ་སྡེར་སྟོང་ཆ་ཡོད་པ་དང་།
༢༽ ཡིག་ཆ་འཇོག་ཐེངས་གཅིག་ལ་ཚད་གཞི་མེད། དེ་འདྲ་ཡིན་དུས་ཆུ་ཚོད་གསུམ་བཞི་ཅན་གྱི་གློག་བརྙན་རིགས་ཆ་ཚང་འཇོག་ཐུབ་པ།
༣༽ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་གསང་ཡིག་དམ་པོ་ཡོད་པས་མཆོག་འཆན་མེད་པར་གཞན་གྱིས་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཐུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད། དྲ་གནས་ནི། www.mega.co.nz

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: 50GB MEGA རིན་མེད་སྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུ།
50GB MEGA རིན་མེད་སྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུ།
རྩོད་རྙོག་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་གས་མཻ་གྷའི་MEGAསྤྲིན་སྡེར་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་བཞུགས་མཁན་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་མང་བ་ཕྱིན་པ་དང་། དྲྭ་རྒྱའི་འཚང་ག་བཟོ་མཁན་བརྒྱ་ཆ་5%ཟིན་གྱི་ཡོད་འདུག
http://1.bp.blogspot.com/-5O3LRSqo1AY/UQFDyUbc2uI/AAAAAAAAD9c/kNTmoHHjync/s1600/mega-kim-dotcom-240113.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-5O3LRSqo1AY/UQFDyUbc2uI/AAAAAAAAD9c/kNTmoHHjync/s72-c/mega-kim-dotcom-240113.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/01/50gb.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/01/50gb.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy