Stylize Comment Box མཆན་འདེབས་ས་མཛེས་བཀོད།

ཚོད་ལྟ་དང་དྲ་མྱུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་པའི་རྗེས་གུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཐོག་མཆན་བཀོད་ས་དེ་མཛེས་བཟོ་ཏོག་ཙམ་བྱས་ཐུབ་སོང་། རིག་པ་གཅིག་རྙེད་དུས་དེ་གའི་ཐོག་དེ་ལས་ལྷག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡང་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག །གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་བྷོ་ལོག་ཟིན་བྲིས་(blog) ཡོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་མཆན་བཀོད་ས་དེ་སྙིང་རྗེ་མོ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལས་ལྷ་པོ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། འགྲོ་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

 ཚོད་ལྟ་དང་དྲ་མྱུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་པའི་རྗེས་གུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཐོག་མཆན་བཀོད་ས་དེ་མཛེས་བཟོ་ཏོག་ཙམ་བྱས་ཐུབ་སོང་། རིག་པ་གཅིག་རྙེད་དུས་དེ་གའི་ཐོག་དེ་ལས་ལྷག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡང་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག །གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་བྷོ་ལོག་ཟིན་བྲིས་(blog) ཡོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་མཆན་བཀོད་ས་དེ་སྙིང་རྗེ་མོ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལས་ལྷ་པོ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། འགྲོ་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

༡༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ blogspot རྒྱབ་ལྗོངས་ནས་ Template ཆིག་སྡེབས་བྱས། གཡས་ཕྱོགས་ལ་དྲ་རྒྱའི་རྟགས་མཐོང་ངེས་ Customize ལ་གནོན།
༢༽ གཤམ་གྱི་རི་མོ་དེ་འཆར་ངེས་རེད། Advance ལ་ཆིག་སྡེབས་བྱས། Add CSS ལ་གནོན། གཡས་ཕྱོགས་ Add custom CSS ཟེར་བའི་སྟོང་ཆའི་གཤམ་གྱི་ CSS code དེ་དག་བཅུག་དགོས།
CSS code ནི།
.comment-form iframe{
background:#ffffff url(IMAGE_URL) repeat;
border:1px solid #ddd;
border-radius:6px;
-moz-border-radius:6px;
-webkit-border-radius:6px;
box-shadow: 5px 5px 5px #CCCCCC;
padding:5px;
font:normal 22pt "Microsoft Himalaya"; 
color:#2F97FF;
width:560px; height:213px !important;
}

.comment-form a{
color:#fff;
}

.comment-replybox-thread iframe{
background:#ffffff url(IMAGE_URL) repeat;
border:1px solid #ddd;
border-radius:6px;
-moz-border-radius:6px;
-webkit-border-radius:6px;
box-shadow: 5px 5px 5px #CCCCCC;
font:sondafont;
font-size:24px;
color:#2F97FF;
}
༣༽ གོང་གི་ CSS code ནང་  IMAGE_URL ནི་མཆན་འདེབས་སའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་བཞག་རྒྱུའི་འདྲ་དཔར་གྱི་མིང་ངམ་དྲ་ཐག་ URL ཡིན་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་ལྟར་དཔར་གང་ཞིག་བཞག་ཀྱང་འགྲིགས། དཔེར་ན། http://bglabs.evade.netdna-cdn.com/45875kli90/178.gif ལྟ་བུ། གུས་པས་རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་བཟོ་བཀོད་ཆེད་དཔར་ཕལ་ཆེ་བ་དྲ་ཚིགས་ www.backgroundlabs.com ནས་ལེན་པ་ཡིན། དེ་བཞིན་དུ་ཡིག་གཟུགས་དང་མཚོན་མདོག་དཀྱུས་དང་ཞེང་གི་རིང་ཚད་སོགས་འོས་འཚམས་ཀྱིས་ CSS code ནང་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་ན་འགྲིགས།

༤༽ དེ་ནས་མཐའ་མ་དེར་ Apply to Change  ལ་གནོན།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Stylize Comment Box མཆན་འདེབས་ས་མཛེས་བཀོད།
Stylize Comment Box མཆན་འདེབས་ས་མཛེས་བཀོད།
ཚོད་ལྟ་དང་དྲ་མྱུལ་མང་པོ་ཞིག་བྱས་པའི་རྗེས་གུས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཐོག་མཆན་བཀོད་ས་དེ་མཛེས་བཟོ་ཏོག་ཙམ་བྱས་ཐུབ་སོང་། རིག་པ་གཅིག་རྙེད་དུས་དེ་གའི་ཐོག་དེ་ལས་ལྷག་པ་བཟོ་རྒྱུའི་བསམ་བློ་ཡང་འཁོར་ཡོང་གི་འདུག །གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་བྷོ་ལོག་ཟིན་བྲིས་(blog) ཡོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་མཆན་བཀོད་ས་དེ་སྙིང་རྗེ་མོ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ལས་ལྷ་པོ་ཞིག་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་། འགྲོ་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།
http://1.bp.blogspot.com/-rBj3keupx4k/USzdSx16NmI/AAAAAAAAEvk/ZWMMBts0ZPw/s1600/comment_box.png
http://1.bp.blogspot.com/-rBj3keupx4k/USzdSx16NmI/AAAAAAAAEvk/ZWMMBts0ZPw/s72-c/comment_box.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/02/stylize-comment-box.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/02/stylize-comment-box.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy