Youtube གློག་བརྙན་ཕབས་ལེན་མཉེན་ཆས།

དེ་ནི་དེ་སྔ་youtube downloaderཞེས་པའི་མཉན་ཆས་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་དེ་ལས་སྤུས་ཀ་དག་ཏུ་བཏང་བའི་ཡུ་ཊུབ་གློག་བརྙན་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རིན་མེད་གྲས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་ཡུ་ཏུབ་དང་གུ་གུལ་གྱི་གློག་བརྙན་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་ཕབས་ལེན་བྱས་སྐབས་གློག་བརྙན་རྣམས་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གྲངས་ Avi དང་ Mpeg, Flv ཐོག་འདེམས་རྒྱུ་ཡོད། རྩིས་འཁོར་གྱི་ཤེས་བྱ་གང་ཡང་མེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཀྱང་མཉན་ཆས་དེ་སྤྱད་དེ་དྲ་རྒྱའི་གློག་བརྙན་རྣམས་བདེ་བླགས་ངང་ཕབས་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད་
ilivid ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 5.66MB འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་དགོས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག