Window8 Start Button ཕབས་ལེན།

ཁྱེད་རང་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྐར་ཁུང་༨བཅུག་པའམ་ཡང་ན་ཉེ་ཆར་ཉོས་པའི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྐར་ཁུང་༨རེད་འདུག་གམ། ལོ་ངོ་ཉིས་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ང་ཚོས་གཡོན་གཤམ་དུ་ཡོད...

ཁྱེད་རང་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྐར་ཁུང་༨བཅུག་པའམ་ཡང་ན་ཉེ་ཆར་ཉོས་པའི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྐར་ཁུང་༨རེད་འདུག་གམ། ལོ་ངོ་ཉིས་ཤུ་ལྷག་ཙམ་ང་ཚོས་གཡོན་གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་Start Button ལ་གནོན་གནོན་ནས་ཧ་ཅང་གོམས་འདྲིས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་དུས་གློ་བུར་དུ་སྐར་ཁུང་༨པའི་ནང་Start Button གནོན་ས་མེད་པ་བཟོས་པ་དེས་ཏོག་ཙམ་འཐོམ་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་ཤས། Microft Company ངོས་ནས་Start Button ནི་དུས་འདས་པ་དང་། Metro Start Screen ནི་འབྱུང་འགྱུར་གི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་བཏད་ཡོད་ཟེར།

གང་ལྟར་ Microsoft Company ངོས་ནས་ Start Button མེད་པ་བཟོས་ཟིན་ཀྱང་དྲ་ཐོག་ཏུ་ Start Button ཡོང་བའི་མཉེན་ཆས་བཅུ་གྲགས་ལྷག་བཏོན་ཡོད། དེ་ནང་མང་པོ་ཞིག་རིན་པ་སྤྲོད་ནས་ཉོ་དགོས། རིན་མེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་ཁ་ཤས་འདུག་ཀྱང་དེ་དག་གུས་པས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རྒྱུད་ལེགས་ཤོས་གཉིས་འདིར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

iobit start menu

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ངེས་པར་དུ་སྔར་སྐར་ཁུང་༧དང་དེའི་སྔོན་གྱི་སྐར་ཁུང་རྙིང་པ་ལྟར་Start Button དགོས་འདུག་ན། གཤམ་གྱི་དྲ་ཐག་དེ་རྒྱུད་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབས་ལེན་གནང་ན་འགྲིགས། མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་ཡིན་ལ་ནང་འཇུག་རྗེས་སྒྲིག་སྟངས་འདྲ་མིན་གྱི་འདེམས་ག་ཡང་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 4.5MB འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་དགོས།

Start Button 8

མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་ཡིན། Start Button གྱི་མཉེན་ཆས་འདིའི་་རྣམ་པ་ཏོག་ཙམ་མི་འདྲ་བ་ཡོད། གོང་གོ་དཔར་ལ་གཟིགས། ནང་འཇུག་རྗེས་སྒྲིག་སྟངས་འདྲ་མིན་གྱི་འདེམས་ག་ཡང་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 4.8MB འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་དགོས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Window8 Start Button ཕབས་ལེན།
Window8 Start Button ཕབས་ལེན།
http://1.bp.blogspot.com/-5Aqqudn9Dto/UTmypoijfFI/AAAAAAAAFGs/wYuKyxsrtnc/s1600/window8start.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-5Aqqudn9Dto/UTmypoijfFI/AAAAAAAAFGs/wYuKyxsrtnc/s72-c/window8start.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/03/start-menu-for-window8.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/03/start-menu-for-window8.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy