Youtube Creator Academy

ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཟླ་སྟོད་དུ་ youtube དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ཡུ་ཊུབ་གློག་བརྙན་བཟོ་བསྐྲུན་དང་གློག་བརྙན་སྤུས་ལེགས་གཏོང་ཐབས་དེ་བཞིན་སྐད་གྲགས་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་སྣ་མང་སློབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག །སློབ་ཚན་མཐོ་བཀོད་དང་རྒྱས་པ་གཤམ་གྱི་དྲྭ་ཚིགས་ཐོག་གནོན།
Youtube Creator Academy
Youtube Playbook

Comments

  1. ཁྱེད་ལ་རེ་བསྐུལ་ཞུ་རྒྱུར་་་ituneདང་iTools མཉེན་ཆས་གཉིས་ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད ལེགས་པོ་བྱ་ཐབས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས ཞིག་བཀོལ རོགས ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

    ReplyDelete
    Replies
    1. དུས་ཚོད་འཁོམ་པ་དང་བཟོ་མཆོག་པ་ཞུ།

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག