Gmail ངོས་སུ་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག

Gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༥ སྐད་ཡིག་བཅུག་ཡོད་པའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག་ཞིག་ཀྱང་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་དེ་ནི་རྗོང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་སྣོན་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་བཏགས་ཆས་སམ་དེ་བཞིན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་བཏགས་ཆས་གཞན་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཟིན།

གུ་གུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་དེ་བཞིན་ཡག་ཐོག་ཡག་བརྩེག་ཡོད་ཆེད་མངོན་གསལ་ཡོད་པ་དང་མེད་པའི་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་གཏོང་དང་གཏོང་མུས་ཡིན་བཞིན། དེའི་ནང་ཚན་ང་ཚོ་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ངོས་ནས་དགའ་ངོས་པ་ཞིག་ནི། Gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༥ སྐད་ཡིག་བཅུག་ཡོད་པའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག་ཞིག་ཀྱང་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་དེ་ནི་རྫོང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་སྣོན་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་བཏགས་ཆས་སམ་དེ་བཞིན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་བཏགས་ཆས་གཞན་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཟིན།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་བོད་ཡིག་མཐེབ་ཞོང་ TCRC དང་ཧི་མ་ལ་ཡ་སོགས་སྤྱད་ཀྱི་ཡོད་ན། རྫོང་ཁའི་མཐེབ་ཞོང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཤེས་པར་སྐར་མ་ཁ་ཤས་ལས་མི་འགོར། ཀ་ཁ་ག་ང་རྣམས་ཐད་ཀར་སྒྲིག་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས་དང་།
བརྩེགས་འདོགས་རིགས་ལ་ SHIFT སྤྱད་དགོས། དཔེ་རིས་གཤམ་ལ་གཟིགས།

Gmail གློག་འཕྲིན་ནང་སྐད་ཡིག་འདེམས་ག་སྒྲིག་སྟངས།

༡༽ ཁྱེད་ཀྱི་Gmail ཁ་ཕྱེ།
༢༽ Setting ལ་གནོན། དེ་ནས་ སྟོད་ཀྱི་ General སྡེ་ཚན་ནང་ "Show all language options" དེར་གནོན་རྗེས་ Enable input tools འདེམས་དགོས།
༣༽ དེ་ནས་སྐད་ཡིག་འདེམས་སྒྲོམ་མངོན་པ་དང། ཁྱེད་ཀྱི་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པའི་སྐད་ཡིག་གང་དགོས་འདེམས་རྗེས་གཤམ་གྱི་ OK ཟེར་ས་དེར་གནོན་ན་སྒྲིག
༤༽ དེ་ནས་འོག་མ་འོག་མ་དེར་ "Save Changes" ལ་ཐེངས་གཅིག་གནོན་ནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཟིན།

དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཐོག་སྐད་ཡིག་འདེམས་ག་བསྒྲིགས་ཟིན།
གཤམ་འོག་ཏུ་དཔེ་རིས་ཀྱི་འགྲེལ་བཤད་བཀོད་ཡོད་པས་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ངེས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Gmail ངོས་སུ་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག
Gmail ངོས་སུ་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག
Gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་ཐོག་རྒྱལ་ཁབ་ ༧༥ སྐད་ཡིག་བཅུག་ཡོད་པའི་ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་རང་སྒྲིག་ཞིག་ཀྱང་ཁ་སྣོན་བྱེད་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། བོད་ཡིག་བཏགས་ཆས་དེ་ནི་རྗོང་ཁ་ཡིན་པ་དང་། ཁ་སྣོན་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྨོན་ལམ་གསུམ་པའི་བཏགས་ཆས་སམ་དེ་བཞིན་གྱི་བོད་ཡིག་གི་བཏགས་ཆས་གཞན་གང་ཡང་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཟིན།
http://3.bp.blogspot.com/-AFBPKFH5LK0/UoNNUIoELqI/AAAAAAAAGpU/7daC7-sz8-M/s1600/gmail-multilingual-input.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-AFBPKFH5LK0/UoNNUIoELqI/AAAAAAAAGpU/7daC7-sz8-M/s72-c/gmail-multilingual-input.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/11/gmail.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/11/gmail.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy