Gmail Scan Inline Image

ཉེ་ཆར་ gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ནང་བཀོད་པའི་འདྲ་པར་རྣམས་ཐད་ཀར་གློག་འཕྲིན་ཁ་བསྔོག་པ་དང་འཆར་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་པར་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་བཤད་རིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་འཚོར་སྲིད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་གོམ་སྟབས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་ yahoo དང་ hotmail སོགས་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཟོ་བའི་གདེང་ཚོད་ཞིག་འཆར་མེད།

ཉེ་ཆར་ gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ནང་བཀོད་པའི་འདྲ་པར་རྣམས་ཐད་ཀར་གློག་འཕྲིན་ཁ་བསྔོག་པ་དང་འཆར་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་པར་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་བཤད་རིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་འཚོར་སྲིད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་གོམ་སྟབས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་ yahoo དང་ hotmail སོགས་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཟོ་བའི་གདེང་ཚོད་ཞིག་འཆར་མེད།

བསམ་བློ་ཞིག་ཐོངས་དང་དེ་སྔ་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་གྱི་སྦྲགས་སྒམ་ནང་བསྒྲགས་གཏམ་དང་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་བཞིན་ html, css, image སོགས་ཀྱིས་མཛེས་བཀོད་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་ཐད་ཀར་མི་ཤར་བ་དང་། གལ་ཏེ་པར་དེ་དག་ཤར་དགོས་ཚེ་ངེས་པར་དུ་ "Display Image from this user" ཞེས་པའི་ཐོག་ངེས་པར་དུ་ཐེངས་རེ་གནོན་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། གློག་འཕྲིན་ནང་ཐད་ཀར་བཀོད་པའི་པར་དེ་དག་རྒྱུད་དྲ་དུག་དང་། གསང་འཛུལ། དེ་བཞིན་རང་ཉིད་ཀྱི་ IP སོགས་གཞན་གྱིས་ལས་ལྷ་པོས་ཧ་གོ་འགྲི་ཡི་ཡོད། གློག་འཕྲིན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་དང་དེ་བཞིན་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུའི་ལྟེ་གནས་ email server གཉིས་ཀའི་བདེ་འཇག་དང་ཁེ་དབང་ལ་དོ་ཕོག་མ་ཡོང་བའི་སྔོན་འགོག་བྱེད་ཆེད་གློག་འཕྲིན་ནང་བཀོད་པའི་པར་དེ་དག་བཀག་གང་ཐུབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

ད་རེས་གུ་གུལ་གྱི་ Gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུས་བཀའ་ངལ་དེ་དག་ལ་གདོང་ལེན་ཐུབ་པའི་དཔང་རྟགས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཚོས་ Gmail ནང་ཐད་ཀར་བཀོད་པའི་འདྲ་པར་ཅི་རིགས་ཡིག་གསོག་ server ལོགས་སུ་ཡོད་པ་དང་། པར་དེ་དག་ལ་དམིགས་ཀར་གྱི་དྲ་དུག་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག །དེར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་དངོས་ཟོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཞིག་གུས་པའི་གློག་འཕྲིན་ནང་འབྱོར་ཡོད་པས་དེ་ཁ་བསྔོག་སྐབས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཡིག་རིས་པར་རྣམས་ཐད་ཀར་འཆར་ཡོང་བ་ཡིན།གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ Gmail བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་དེ་དགོས་མིན་སྐད་ཆ་དྲི་ངེས། དེ་ལྟར་མ་ཡོང་ཚེ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་དེ་ཁ་སྣོན་བྱེད་པར་གཤམ་གྱི་ལག་ལེན་གྱི་གོ་རིམ་ལྟར་བྱེད་ན་འགྲིགས།
༡༽ Gmail གློག་འཕྲིན་ཁ་ཕྱེ།
༢༽ དེ་ནས་སྟེང་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཅུས་ཟེར་གྱི་རྟགས་དེར་གནོན།
༣༽ Setting  ལ་གནོན།
༤༽ General སྡེ་ཚན་དེ་རང་གི་འོག་ཙམ་དུ་ Display images below དེ་འདེམས་དགོས།
༥༽ མཐའ་མ་འོག་འོག་གི་ Save Changes ལ་གཅིག་གནོན་ན་འཐུས།


མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Gmail Scan Inline Image
Gmail Scan Inline Image
ཉེ་ཆར་ gmail གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ནང་བཀོད་པའི་འདྲ་པར་རྣམས་ཐད་ཀར་གློག་འཕྲིན་ཁ་བསྔོག་པ་དང་འཆར་ཐུབ་པ་བཟོས་ཡོད། གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བསམ་པར་དེ་ནི་དམིགས་བསལ་བཤད་རིན་མེད་པ་ལྟ་བུ་འཚོར་སྲིད། འོན་ཀྱང་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་གནད་ཀ་ཅན་གྱི་གོམ་སྟབས་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ད་བར་ yahoo དང་ hotmail སོགས་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་སུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་བཟོ་བའི་གདེང་ཚོད་ཞིག་འཆར་མེད།
http://1.bp.blogspot.com/-WrWE8Up563U/Uq_lzqIPCcI/AAAAAAAAG7E/0WaJGRDw5xA/s1600/gmail-image1.gif
http://1.bp.blogspot.com/-WrWE8Up563U/Uq_lzqIPCcI/AAAAAAAAG7E/0WaJGRDw5xA/s72-c/gmail-image1.gif
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/12/gmail-scan-inline-image.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/12/gmail-scan-inline-image.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy