སྐར་ཁུང་ ༧ ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས།


དྲ་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རེ་སྐུལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྐར་ཁུར་ ༧ གསར་འཇུག་གམ་རྗེས་འགྱུར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་དེ་ཉིན་ཤས་གོང་པར་བརྒྱག་རྗེས་དེ་རིང་གཞི་ནས་བཟོ་སྒྲིག་དང་ཡུ་ཊུབ་ནང་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐར་ཁུང་བདུན་པའི་གསང་ཟ་ཕབས་ལེན་དྲ་ཚིགས་ནི། http://goo.gl/dcfW8U

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག