ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས་ iFont པར་གཞི་ 5.1 གསར་ཐོན།

iFont མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་དང་། ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཤར་བའི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། ཀོ་རི་ཡ་དང། ཉི་ཧོང་། ཨེ་རབ། ཨུ་རུ་སུ། ཧྥ་རན་སི། སེ་པན། ཝེ་ཊི་ནམ། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་མི་ཤར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། iFont མཉེན་ཆས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ན། བོད་ཡིག་མི་ཤར་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད།


iFont མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་དང་། ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཤར་བའི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། ཀོ་རི་ཡ་དང། ཉི་ཧོང་། ཨེ་རབ། ཨུ་རུ་སུ། ཧྥ་རན་སི། སེ་པན། ཝེ་ཊི་ནམ། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་མི་ཤར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། iFont མཉེན་ཆས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ན། བོད་ཡིག་མི་ཤར་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་ iFont པར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་དེ་སྔོན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ ༡༦ དེ་རང་ལས་དེའི་སྟེང་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཁ་སྣོན་དམིགས་བསལ་བྱེད་མིན་འདུག །འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་། འདེམས་ག་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཚད། Samsung Galaxy S3, S4, Notee, Note II, XiaoMi, Meizu, HuaWei, སོགས་ཀྱི་ནང་ཡིག་གཟུགས་བརྗེད་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་ རུ་ཊི (root) བྱེད་མི་དགོས། HTC, Sony, Motorola, Karbonn, Micromax ཀྱི་ཁ་པར་ཡིན་ན་ རུ་ཊི (rooted phone) བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ iFont སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་ཡིག་གཟུགས་བརྗེད་པོ་བརྒྱག་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

iFont ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 5.1MB

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས་ iFont པར་གཞི་ 5.1 གསར་ཐོན།
ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས་ iFont པར་གཞི་ 5.1 གསར་ཐོན།
iFont མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་དང་། ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཤར་བའི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། ཀོ་རི་ཡ་དང། ཉི་ཧོང་། ཨེ་རབ། ཨུ་རུ་སུ། ཧྥ་རན་སི། སེ་པན། ཝེ་ཊི་ནམ། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་མི་ཤར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། iFont མཉེན་ཆས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ན། བོད་ཡིག་མི་ཤར་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད།
http://4.bp.blogspot.com/-phAqGc0Mvu8/VAtVlW3RpDI/AAAAAAAAH9U/CYdYny3AeLg/s1600/iFont.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-phAqGc0Mvu8/VAtVlW3RpDI/AAAAAAAAH9U/CYdYny3AeLg/s72-c/iFont.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2014/09/ifont-51.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2014/09/ifont-51.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy