ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་བརྒྱག་སྟངས་ཐབས་ཇུས་བདུན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་བཏང་འདོད་ནས་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་དེར་གཅིག་གཟིགས་དང་། འགྲེལ་བཤད་དམིགས་བསལ་དགོས་དོན་མིན་འདུག །བརྙན་ཐུང་བལྟ་ཐེངས་གཅིག་ལ་སུས་ཀྱང་ལག་ལེན་ཏུ་བསྟར་ནུས།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *