ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་བརྒྱག་སྟངས་ཐབས་ཇུས་བདུན།

ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་པར་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་སྙིང་རྗེ་པོ་ཞིག་བཏང་འདོད་ནས་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ཐུང་དེར་གཅིག་གཟིགས་དང་། འགྲེལ་བཤད་དམིགས་བསལ་དགོས་དོན་མིན་འདུག །བརྙན་ཐུང་བལྟ་ཐེངས་གཅིག་ལ་སུས་ཀྱང་ལག་ལེན་ཏུ་བསྟར་ནུས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག