ངོ་དེབ་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་གློག་འཕྲིན་རྣམས་ཇི་ལྟར་བཀག་དགོས།

ངོ་དེབ་ཀྱི་ཡི་གེ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་ཞིག་རང་ཉིད་གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ་ནང་འབྱོར་ཡོང་གི་འདུག །དེ་བཀག་ཐབས་ཤིག་ཡོད་དམ།
ངོ་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ངོ་དེབ་ནང་འཛུལ་རྒྱུར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་དེ་ནས་གསང་ཨང་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྒེར་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ངོ་དེབ་གཉིས་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་ཉིན་མོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ་ནང་ངོ་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་འབྱོར་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་དེས་རྐྱེན་པས་གློག་འཕྲིན་གལ་ཆེ་བ་དེ་རིགས་རྙེད་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

ངོ་དེབ་རྒྱུད་ན་ཡོང་བའི་གློག་འཕྲིན་ཡི་གེ་རྣམས་བཀག་དགོས་ན་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་ན་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག