ངོ་དེབ་རྒྱུད་ནས་ཡོང་བའི་གློག་འཕྲིན་རྣམས་ཇི་ལྟར་བཀག་དགོས།

ངོ་དེབ་ཀྱི་ཡི་གེ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་ཞིག་རང་ཉིད་གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ་ནང་འབྱོར་ཡོང་གི་འདུག །དེ་བཀག་ཐབས་ཤིག་ཡོད་དམ།
ངོ་ཚོས་ཤེས་གསལ་ལྟར་ངོ་དེབ་ནང་འཛུལ་རྒྱུར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་དེ་ནས་གསང་ཨང་བཀོད་དགོས་ཀྱི་ཡོད། སྒེར་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་ངོ་དེབ་གཉིས་འབྲེལ་བ་བྱུང་བའི་ཉིན་མོ་ནས་འགོ་བཙུགས་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཡིག་སྒམ་ནང་ངོ་དེབ་དང་འབྲེལ་བའི་གསར་འགྱུར་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་འབྱོར་གྱི་ཡོད། སྐབས་རེ་དེས་རྐྱེན་པས་གློག་འཕྲིན་གལ་ཆེ་བ་དེ་རིགས་རྙེད་ཁག་ཏུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

ངོ་དེབ་རྒྱུད་ན་ཡོང་བའི་གློག་འཕྲིན་ཡི་གེ་རྣམས་བཀག་དགོས་ན་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ནང་གསལ་བ་ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་ན་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *