སྡིག་པ་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་དམྱལ་བ་མནར་མེད།

ཀར་ཀྲུན་(cartoon) ཐོགས་བཟོས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་འཕགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་པའི་རྣམ་ཐར་མང་པོ་ཞིག་ཁ་སང་དེ་རིང་བལྟ་རྒྱུ་བྱུང་། དེའི་ནང་གསེས་སུ་"སྡིག་པ་ཆེན་པོ་ལྔ་དང་དམྱལ་བ་མནར་མེད" སྐོར་གྱི་གློག་བརྙན་དེ་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་བཟོས་འདུག །ལྟད་མོ་དེ་གཤམ་དུ་བཀོད་ཡོད།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *