གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་གྱི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས།

གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་མང་པོའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་ཡོད་ན། ངའི་བསམ་པར་ད་ཐེངས་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཀློག་ཞོར་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ན་ལེགས། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 17 སྔོན་ཙམ་དུ་གུ་གུལ་གྱིས་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བདེ་འཇག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་དྲ་ཐག་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མཁན་ལ་གུ་གུལ་ངོས་ནས་ 2GB གྱི་ཡིག་གསོག་སྟོང་ཆ་སྤར་གྱི་ཡོད་འདུག

གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་མང་པོའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་ཡོད་ན། ངའི་བསམ་པར་ད་ཐེངས་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཀློག་ཞོར་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ན་ལེགས།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 17 སྔོན་ཙམ་དུ་གུ་གུལ་གྱིས་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བདེ་འཇག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་དྲ་ཐག་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མཁན་ལ་གུ་གུལ་ངོས་ནས་ 2GB གྱི་ཡིག་གསོག་སྟོང་ཆ་སྤར་གྱི་ཡོད་འདུག

འདིར་ད་རན་ 2GB རགས་ཐབས་ཤིག་མེད་ཀྱང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། སྒེར་གྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཏན་པོ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་དེའི་ཐོག་འགྲོ་དགོས། http://goo.gl/ccgyV0 དེར་ཁྱེད་ཀྱི་གུ་གུལ་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་བཀོད་ནས་འགྲོ་དགོས།

དེའི་ནང་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ཡོད།

1. Check your recovery information
གལ་ཏེ་གློག་འཕྲིན་གྱི་གསང་ཨང་བརླག་དོར་ཤོར་ན། གསང་ཨང་བསྐུར་སའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཉིས་པ་དང་། ཡང་ན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་། ཡང་ན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་རྒྱུད་རགས་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་རྣམས་བཏགས་བཏགས་ཡོད་མེདབལྟ་དགོས།

2. Check your connected devices
གློག་ཀླད་དང་། ཁ་པར། དེ་བཞིན་གློག་ཆས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ནས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རེའུ་མིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་གི་ཡོད་ན་ས་གནས་ག་ནང་བཏང་གི་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དོགས་གཞི་ཡོད་ན་གཙང་སེལ་དང་། གསང་ཨང་བརྗེ་ཐབས་གནང་།

3. Check your account permissions
མཐའ་མ་དེ་ནི་མཉེན་ཆས་དྲ་མིན་གྱིས་རང་གི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་གནས་ཚུལ་བལྟ་བཅུག་ཡོད་མེད་སྟོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྐུང་འདོད་ན། མཉེན་ཆས་དེ་དང་དེ་འབྲེལ་ལས་(Remove) ལ་གནོན་ཏེ་སུབ་དགོས།

དེ་རིམ་པ་གསུམ་བལྟ་འཚར་ན་གཤམ་གྱི་རི་མོ་དེ་དང་འགྲིགས་རྟགས་གསུམ་པོ་དེ་འཆར་ངེས། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སོ་སོའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་འཚར་བ་མཚོན།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་གྱི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས།
གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་གྱི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས།
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་མང་པོའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་ཡོད་ན། ངའི་བསམ་པར་ད་ཐེངས་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཀློག་ཞོར་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ན་ལེགས། འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 17 སྔོན་ཙམ་དུ་གུ་གུལ་གྱིས་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བདེ་འཇག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་དྲ་ཐག་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མཁན་ལ་གུ་གུལ་ངོས་ནས་ 2GB གྱི་ཡིག་གསོག་སྟོང་ཆ་སྤར་གྱི་ཡོད་འདུག
http://4.bp.blogspot.com/-jaghY3YL6aA/VR_DlGQFkcI/AAAAAAAAIrU/7BTbKdCB3js/s1600/Screenshot%2B(5).png
http://4.bp.blogspot.com/-jaghY3YL6aA/VR_DlGQFkcI/AAAAAAAAIrU/7BTbKdCB3js/s72-c/Screenshot%2B(5).png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/04/google-account-security-check.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/04/google-account-security-check.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy