sticky note བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐབས།


དྲི་བ།

མཁྱེན་ཡངས་གྲོགས་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས་སུ།  ཆེདུ་ཞུ།  འདིར་དེ་རིང་གློག་ཀླད་ལས་sticky note ཞེས་པའི་ཡི་གེ་འབྲི་ས་དེ་ Accessories ལས་Move བྱས་ཏེ་གློག་ཀླད་མདུན་ངོས་སུ་བླངས་པ་ཡིན་མོད།  ཕྱིས་ལག་པས་གནོན་ཉེས་ཤོར་ཏེ་གློག་ཀླད་མདུན་ངོས་སུ་བསུབས་ཟིན་པས།  ད་ནི་ཅི་ལྟར་བཙལ་ཀྱང་རྙེད་ཀྱི་མི་འདུག་ལ།  གཤེར་འཚོལ་Search program and file དུ་བཙལ་ནའང་རག་གི་མི་འདུག་པས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན།

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག