མཉེན་ཆས(UC Browser)

ཨན་ཌོ་(Android)མ་ལག་གི་ཁ་པར་སྤྱོད་མཁན་ཚོ་ལ་རང་གི་ཁ་པར་དུ་བོད་ཡིག་ཡོད་རུང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་དེ་ནི་Google chrome སོགས་དྲ་འབྱེད་མཉེན་ཆས་ནས་དྲ་ཚིགས་ཁག་ལྟ་དུས་བོད་ཡིག་འཐོར་ཞིག་སོང་ནས་ལྟ་ཀློག་མི་ཐུབ་པ་དེ་རེད། དཀའ་ངལ་འདི་སེལ་དགོས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་UC Browser ཞེས་པ་འདི་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱོས། འདི་ནས་བོད་ཡིག་གི་དྲ་ཚིགས་ཁག་ལེགས་པར་ཀློག་ཐུབ། འདི་ཉིད་opera mini དང་མི་འདྲ་བར་ཁ་པར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་ཅི་ཞིག་བརྗེ་རུང་དེ་བསྟུན་གྱི་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་རེད།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *