སྨོན་ལམ་ཟབ་སྦྱོང། A07


སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་དོན།

 • དཀར་ཆག་བཟོ་སྟངས།
  • Layout> Table of Content [Title=དཀར་ཆག] [Style=heading1] [Include Paragraph Style=heading1_heading2] [Style:heading1>Entry Style= boody text0] [Option=Create PDF Bookmarks] > OK
 • དཀར་ཆག་སྒྲིག་འགོད་བྱེད་ཐབས།
 • Create a Paragraph Style called Content1 for Table of Content
 • Applying this style by going through: Layout> Table of Content [Style:heading1>Entry Style= Content1] 
 • In order to make this page no. align at right margin go in More: Style heading>Between Entry and Number>^y
 • རྗེས་ཕྱོགས་དཀར་ཆག་སྒྲིག་འདི་འདྲ་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱེད་མི་དགོས་པར་ད་ལྟ་དཀར་ཆག་གི་སྒྲིག་བཀོད་ལེགས་པོ་དེ་ཉར་གསོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།
 • ཟུར་མཆན་བཀོད་སྟངས།
  • Notes>New Note

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ བར། སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་གྱིས་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཇུས་འགོད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྐོར་རེད་འདུག །བརྙན་ཟློས་དེ་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་དང་ indesign ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་མཐོང་བས། དེ་དག་དྲ་སྟེང་དུ་སྤེལ་ཏེ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རེ་བ་ཡོད། གློག་གླད་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་ཆ་ཚང་ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ཡོད། འདིར་གནོན།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག