ཡིག་གཟུགས་ཡིག་ཆའི་མཉམ་དུ་རྫོང་སྟངས།

PowerPoint སྤྱོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་གཅིག་ནི། བཟོ་བཀོད་ལེགས་པོ་བྱས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་དེ་ཡིན།

PowerPoint སྤྱོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་གཅིག་ནི། བཟོ་བཀོད་ལེགས་པོ་བྱས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་དེ་ཡིན།

གྲོགས་པོ་ཀ་པས་བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint དེ་གྲོགས་པོ་ཁ་པས་ཁ་ཕྱེ་དུས་ཡིག་འབྲུ་མི་འཆར་བའམ་ཡིག་གཟུགས་འགྱུར་བ་འཐེབས་ཡོད། གལ་ཏེ་གྲོགས་པོ་ཁ་པས་ཤོག་ངོས་རེ་རེ་བཞིན་བསྐྱར་སྒྲིག་བྱ་དགོས་བྱུང་ན་དུས་ཚོད་འཕྲོག་བརླག་འགྲོ་གཞི་ལས་མ་བསྡད། དེར་བརྟེན་གནད་དོན་དེ་འཕྲད་མཁན་ཞིག་གིས་དེ་སེལ་ཐབས་ཤིག་ཡོད་དམ་སྙམ་སྲིད། གང་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་་ PowerPoint ཞིག་གཞན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་སྐབས་ནང་དོན་དང་བཟོ་བཀོད་ཇི་མ་ཇི་བཞིན་ཏག་ཏག་བསྡད་ཐུབ་མིན་ཐད་ལ་གཏན་གཏན་བསམ་བློ་ཞིག་གཏོང་དགོས་ངེས་སེམས།

དེང་དྲ་ཐོག་དང་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་འདེམས་རྒྱུ་ཡོད། དགོས་པའི་དབང་གི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་འདྲ་ཡང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐབས་རེ་ PowerPoint ཡིག་ཆའི་ནང་སྤྱད་སྲིད། ཡིག་གཟུགས་དེ་རིགས་བེད་སྤྱོད་བཏང་བའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ལེགས་པོ་འཆར་སྲིད་ཀྱང་། གློག་ཀླད་གཞན་གྱི་ནང་དེ་ལྟར་གཅིག་པ་འཆར་བའི་ངེས་པ་མེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བཟོས་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་ཇུས་འགོད་དང་ཡིག་གཟུགས་དེ་དག་གཅིག་པ་གཅིག་རྐྱང་གནས་ཐུབ་པ་དགོས་ན། གཤམ་གསལ་གྱི་ཐབས་ཤེས་དེ་སྤྱད་ན་འགྲིག
  1. ཡིག་ཆའི་རྒྱབ་སྒྲོམ་ File ཐོག་གནོན་རྗེས། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་གཤམ་དེར་ Option ལ་གནོན།
  2. གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལྟར་འདེམས་སྒྲོམ་སྔོན་པོ་དེ་འཆར་རྗེས། Save ཟེར་བའི་ནང་གསེས་སུ་ 
    • Embed fonts in the file དང་དེའི་ནང་གསེས་ 
      • Embed all characters (best for editing by other people) གཉིས་འདེམས་དགོས།
  3. དེ་རྗེས་ཡིག་ཆ་དེ་ཉར་ཚགས་ (save) བྱས་རྗེས་གཞན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་ཀྱང་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་རྣམས་མི་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཐུབ།

ཁྱེད་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་དེ་ Word དང་ Excel, Publisher སོགས་ཀྱི་ནང་རིག་པ་འབྲེལ་ཆོག །ངས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རྒྱུད་ཡིག་ཆའི་མཉམ་དུ་ཡིག་གཟུགས་བཅུག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་དྲ་ཚིགས་སུ་བཀོད་ཀྱང་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཡོང་གི་འདུག །དཔེར་ན་གཤམ་གྱི་ PowerPoint གྱི་ཡིག་ཆ་དེར་གཟིགས་དང།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཡིག་གཟུགས་ཡིག་ཆའི་མཉམ་དུ་རྫོང་སྟངས།
ཡིག་གཟུགས་ཡིག་ཆའི་མཉམ་དུ་རྫོང་སྟངས།
PowerPoint སྤྱོད་མཁན་མང་པོ་ཞིག་ལ་གཅིག་འགྱུར་གྱི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ་གཅིག་ནི། བཟོ་བཀོད་ལེགས་པོ་བྱས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཏག་ཏག་མ་བསྡད་པ་དེ་ཡིན།
http://4.bp.blogspot.com/-dUyCAYkNevk/VWyZ1WNrCkI/AAAAAAAAJYs/ab-b3kPuTy4/s640/embed-font1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dUyCAYkNevk/VWyZ1WNrCkI/AAAAAAAAJYs/ab-b3kPuTy4/s72-c/embed-font1.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/embed-font-in-power-point.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/embed-font-in-power-point.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy