གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་གསར་པ་ Photos

ཁ་སང་གུ་གུལ་ཀམ་པ་ཎི་གིས་འདྲ་དཔར་གསོག་སའི་ཞབས་ཞུ་ Photos ཞེས་པ་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད། འདྲ་དཔར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེས་དེ་སྔའི་ Google+ གྱི་ནང་དུ་ལུས་པའི་འདྲ་དཔར་ཉར་སའི་སྡེ་ཚན་དེ་བརྗེ་འགྱུར་དང་། དམིགས་ཀར་ཨེཔྶ་ཤིག་བཟོས་ཏེ་དེང་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་དང་གློག་ཆས་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད།

ཁ་སང་གུ་གུལ་ཀམ་པ་ཎི་གིས་འདྲ་དཔར་གསོག་སའི་ཞབས་ཞུ་ Photos ཞེས་པ་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད། འདྲ་དཔར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེས་དེ་སྔའི་ Google+ གྱི་ནང་དུ་ལུས་པའི་འདྲ་དཔར་ཉར་སའི་སྡེ་ཚན་དེ་བརྗེ་འགྱུར་དང་། དམིགས་ཀར་ཨེཔྶ་ཤིག་བཟོས་ཏེ་དེང་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་དང་གློག་ཆས་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད།

ཞབས་ཞུ་གསར་པ་དེའི་ཕན་ཐོག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི་ཁ་པར་གྱི་ཤོང་ཚད་མི་འདང་བའི་གནད་དོན་སེལ་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་ནང་ཡོད་པའི་དཔར་དང་བརྙན་ཐུང་ཡོད་དོ་ཅོག་དྲ་ཐོག་ཏུ་གསོག་ཉར་བྱེད་དེ་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་གྱི་གསོག་ཆས་ལ་རེ་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་གུ་གུལ་ནང་ཁྱེད་ལ་དང་པོ་ནས་ཇི་བྷི་ 15 བྱས་པའི་སྟོང་ཆ་ཡོད། དེའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་བརྙན་དཔར་དང་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་བཞག་ཆོག །གལ་ཏེ་དཔར་ཆས་ཀྱིས་རྒྱག་པའི་དཔར་དེ་དག་ཨེམ་པི་ 16 ཅན་དང་གློག་བརྙན་ཀྱི་གསལ་ཆ་ 1080p ཐོག་སྒྲིག་ན་ཞབས་ཞུ་དེ་གའི་ནང་ཡིག་ཆ་འཇོག་སའི་སྟོང་ཆ་རྫོགས་མེད་དུ་སྤྱོད་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཀྱང་འདུག །མཐུན་རྐྱེན་དེ་ལེན་པར་དྲ་ཐོག་ཏུ་ http://photos.google.com བཀོད་དེ་སྒྲིག་སྒྲོམས་ setting ནང་སྒྲིག་པའམ། ཁ་པར་ནང་ Photos ཞེས་པའི་ཨེཔྶ་དེ་ཕབས་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཏེ་ setting ནང་ནས་སྒྲིག་ན་འཐུས།

ཞབས་ཞུ་གསར་པ་དེར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་ཁ་ཤས་ཡོད་པ་ནི།
  • འདྲ་དཔར་ནང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་བདེ་བ། འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྐབས་མཚོན་མདོག །མི་དངོས་ཅི་རིགས་ལ་གཞི་བཞག་ནས་བཙལ་ཐུབ་པ།
  • དམིགས་ཀར་གྱིས་དཔར་གཞན་ལ་བཏང་བའམ་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་བ་མ་གཏོགས་གཞན་རྣམས་གསང་བ་དམ་པོར་ཉར་ཐུབ་པ།
  • ཞབས་ཞུ་དེ་གའི་ཐོག་དཔར་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་འཛོམ་ཡོད།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་གསར་པ་ Photos
གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་གསར་པ་ Photos
ཁ་སང་གུ་གུལ་ཀམ་པ་ཎི་གིས་འདྲ་དཔར་གསོག་སའི་ཞབས་ཞུ་ Photos ཞེས་པ་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད། འདྲ་དཔར་གྱི་ཞབས་ཞུ་དེས་དེ་སྔའི་ Google+ གྱི་ནང་དུ་ལུས་པའི་འདྲ་དཔར་ཉར་སའི་སྡེ་ཚན་དེ་བརྗེ་འགྱུར་དང་། དམིགས་ཀར་ཨེཔྶ་ཤིག་བཟོས་ཏེ་དེང་གི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་དང་གློག་ཆས་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ་བཟོས་ཡོད།
http://2.bp.blogspot.com/-UnLJMIy0oQ0/VWxzmj16UMI/AAAAAAAAJYA/-80kbzRT0Ys/s640/google%2Bphotos.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-UnLJMIy0oQ0/VWxzmj16UMI/AAAAAAAAJYA/-80kbzRT0Ys/s72-c/google%2Bphotos.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/google-photos.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/google-photos.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy