ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ 17 ཕབ་ལེན།

ཤམ་འདིར་ཉེ་དུས་གསར་དུ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པའི་ཇོ་མ་གླང་མའི་ཡིག་གཟུགས་ལེགས་པོ་བཅུ་བདུན་འདུག་པ་དེ་དག་དྲ་ཐོག་ནས་རག་མ་ཐག་འདིར་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕབ་ལེན་དུ་འཇོག་ཡོད། ཡིག་གཟུགས་སོ་སོའོ་བཟོ་དབྱིབས་རྣམས་དཔེ་མཚོན་གྱི་རི་མོ་གཤམ་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚང་དུས་གཅིག་ལ་ལེན་དགོས་ན། རྩོམ་ཡིག་གི་མཐའ་མཇུག་ཏུ་བཞག་ཡོད།གལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚང་དུས་གཅིག་ལ་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ན། འོག་གི་ཕབ་ལེན་བརྡ་མོ་གང་རུང་གཅིག་ལ་བཞུས།
ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང། 3.2mb

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག