ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་གློག་བརྙན་དང་དཔར་ཆས།

ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་བཅས་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་དཔར་ལེན་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ 360 Degree Camera ཟེར་བ་དང། འཕྲུལ་ཆས་དེས་ལེན་ཏེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ 360 Degree Video ཟེར། ལོ་འགའ་ཤས་གོང་ཚན་རྩལ་དེ་ནི་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཏན་འབེབ་ཞིག་ཆགས་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཕྱོགས་བཅུའམ་ 3600 གི་དཔར་ཆས་ལེགས་པོ་མང་དག་ཞིག་ཚོང་རྭའི་ཐོག་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང།


ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་བཅས་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་དཔར་ལེན་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ 360 Degree Camera ཟེར་བ་དང། འཕྲུལ་ཆས་དེས་ལེན་ཏེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ 360 Degree Video ཟེར། ལོ་འགའ་ཤས་གོང་ཚན་རྩལ་དེ་ནི་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཏན་འབེབ་ཞིག་ཆགས་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཕྱོགས་བཅུའམ་ 3600 གི་དཔར་ཆས་ལེགས་པོ་མང་དག་ཞིག་ཚོང་རྭའི་ཐོག་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང། དྲ་མི་ཚོས་ 3600  གི་གློག་བརྙན་མང་པོ་ཞིག་ཡུ་ཊུབ་ (youtube) དྲ་གནས་ཐོག་འཇོག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་བརྙན་དེ་དག་ལྟ་ཐུབ་པ་ཙམ་མ་ཟད། གློག་བརྙན་དེ་དག་བལྟ་བའི་སྐབས་ཕྱོགས་མཚམས་གང་དུ་ལྟ་འདོད་ཡོད་པ་དེའི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱོགས་ཆོག

འདིར་དཔེ་མཚོན་ཆེད་དུ་ཡུ་ཏུབ་དྲ་གནས་ཐོག་འཇོག་ཡོད་པའི་3600  གི་གློག་བརྙན་ཞིག་འཇོག་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་བརྙན་ལྟ་ཞོར་ཙི་ཙིས་དེའི་ཐོག་གཡས་གཡོན་གང་དུའང་འགུལ་ཐུབ།


ཡུ་ཊུབ་ནང་དེ་མིན་གྱི་ 3600  གློག་བརྙན་ལ་གཟིགས་འདོད་ན་དྲ་གནས་འདིར་བལྟ།
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLaHPoF7OavyA7nyqHGmXKGXlelNPfefy

གལ་ཏེ་3600 གློག་བརྙན་ཞིག་བཟོ་འདོད་ན་3600གི་དཔར་ཆས་དམིགས་བསལ་སྤྱད་དགོས། དེ་ནས་ཡུ་ཊུབ་ན་ཡར་བཅུག་སྐབས་3600 གློག་བརྙན་ཡིན་ཟེར་རྟགས་བརྒྱབ་དགོས། 3600གི་དཔར་ཆས་རིགས་འདྲ་མིན་ཡོད་པ་དང། སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་3600གི་དཔར་ཆས་ཞིག་ཉོ་བསམ་ན་ངེས་པར་དུ་དཔར་བཏབས་ཟིན་པའི་གློག་བརྙན་དེ་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་ངོས་ལེན་ཡོད་མེད་དེ་ཡང་གཟིགས་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

3600གི་དཔར་ཆས་འགའ།མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་གློག་བརྙན་དང་དཔར་ཆས།
ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས་ཐུབ་པའི་གློག་བརྙན་དང་དཔར་ཆས།
ཕྱོགས་བཞི་དང་མཚམས་བརྒྱད་སྟེང་འོག་བཅས་ཕྱོགས་བཅུ་ལ་དཔར་ལེན་བྱེད་པའི་འཕྲུལ་ཆས་ལ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ 360 Degree Camera ཟེར་བ་དང། འཕྲུལ་ཆས་དེས་ལེན་ཏེ་ལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་གློག་བརྙན་ལ་ 360 Degree Video ཟེར། ལོ་འགའ་ཤས་གོང་ཚན་རྩལ་དེ་ནི་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པ་དང་། གཅིག་འགྱུར་གྱི་གཏན་འབེབ་ཞིག་ཆགས་མེད། འོན་ཀྱང་ད་ཆ་ཕྱོགས་བཅུའམ་ 3600 གི་དཔར་ཆས་ལེགས་པོ་མང་དག་ཞིག་ཚོང་རྭའི་ཐོག་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དང།
https://3.bp.blogspot.com/-usexFCjyRco/VsQ6h5JkdmI/AAAAAAAAMX4/QGYSdXdGkEA/s640/360%2Bdegree%2Bvideo%2Bon%2Byoutube.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-usexFCjyRco/VsQ6h5JkdmI/AAAAAAAAMX4/QGYSdXdGkEA/s72-c/360%2Bdegree%2Bvideo%2Bon%2Byoutube.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/02/360-degree-video.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/02/360-degree-video.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy