Office Mix ངོ་སྤྲོད།

ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ PowerPoint ཆེད་ Mix ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། Mix དེ་PowerPoint ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྟེགས་བུའི་སྟེངས་ Mix ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ། ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་སྟེང་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་། རྟགས། དཔེ་སྟོན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་དཔེ་ལེགས་ཞིག་རེད་འདུག


ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ PowerPoint ཆེད་ Office Mix ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། Mix དེ་PowerPoint ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྟེགས་བུའི་སྟེང་ Mix ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ། ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་སྟེང་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་། རྟགས། དཔེ་སྟོན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་ཡིག་ཆ་ཆ་ཚང་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་འཇོག་པའམ་བརྙན་ཟློས་ mp4 ཡིག་ཆ་བཟོས་ཏེ་གཞན་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། མ་ཟད་Camtasia ལྟ་བུའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས་འཛིན་ཏེ་གློག་བརྙན་ནམ་སློབ་ཁྲིད་བརྙན་དཔར་བརྒྱག་ཐུབ་པའི་ Screen Recording གི་མཐུན་རྐྱེན་དཔེ་ལེགས་ཞིག་ཀྱང་འདུག

ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད། བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས་ཧ་ཅང་ལས་ལྷ་པོ་ཡིན་པས་ལས་དང་པོ་བ་ཚོས་ཀྱང་བདེ་བླགས་ངང་ཤེས་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག །PowerPoint གི་ཆ་ལག་གསར་པ་ Mix ཟེར་བ་དེ་བཟོས་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི། དེ་སྔ་ཕན་ཆད་ང་ཚོས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་དེ་བཞིན་ཚོང་ལས་གོ་རྟོགས་སྤེལ་ཆེད་དུ་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ PowerPoint དེ་དག་བལྟ་ཉན་བྱེད་པར་PowerPoint མཉེན་ཆས་མེད་ན་བལྟ་ཐུབ་ཀྱི་མེད།

ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་2010 (Microsoft Office 2010) ཁྲོམ་རྭའི་ཐོག་སླེབས་པ་དང་དུས་མཉམ་དུ་དྲ་ཐོག་ནས་ Word, Excel, PowerPoint སོགས་རིན་མེད་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཡང་བཟོས། དེའི་སྟེང་གཞན་ལ་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་པའི་ PowerPoint དེ་ལ་ད་དུང་ནུས་པ་གསར་པ་ཞིག་སྣོན་དགོས་པ་མཐོང་ནས་ Office Mix སྔོན་ལོའི་ལོར་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱས། Mix མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྤྱད་དེ་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ mix.office.com དྲ་ཐོག་ཏུ་གསོག་ཉར་དང་། གཞན་ལ་འགྲེམས་སྤེལ་ཡང་བྱས་ཆོག་པའི་མཐུད་སྒོ་གསར་པ་ཕྱེ་ཡོད། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྤྱོད་བཞིན་པའི་ PowerPoint མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་མཐུད་སྒོ་གསར་པ་དེ་དགོས་ན། དྲ་གནས་ https://mix.office.com ནས་ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་ཕབ་ལེན་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཆོག

གཤམ་དེར་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་ Office Mix བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྟངས་ཁ་གསལ་སྟོན་འདུག་པས་དེར་གཟིགས།


མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Office Mix ངོ་སྤྲོད།
Office Mix ངོ་སྤྲོད།
ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ PowerPoint ཆེད་ Mix ཟེར་བའི་དམིགས་བསལ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་ཡོད། Mix དེ་PowerPoint ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ལག་ཆའི་སྟེགས་བུའི་སྟེངས་ Mix ཟེར་བའི་འདེམས་སྒྲོམ་གསར་པ་ཞིག་སླེབས་ཐུབ། ཆ་ལག་གསར་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་དམིགས་བསལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། བཟོས་ཟིན་པའི་ PowerPoint ཡིག་ཆ་དེའི་སྟེང་འགྲེལ་བརྗོད་ཀྱི་སྐད་སྒྲ་དང་། རྟགས། དཔེ་སྟོན་སོགས་སློབ་ཁྲིད་དང་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཆེད་དཔེ་ལེགས་ཞིག་རེད་འདུག
https://3.bp.blogspot.com/-J3hFOR1xqCA/VxW8czcBDhI/AAAAAAAAM08/nzZSvVeJJOIuNCTnlKZxjtSGohWEQ9UbACLcB/s640/office%2Bmix.png
https://3.bp.blogspot.com/-J3hFOR1xqCA/VxW8czcBDhI/AAAAAAAAM08/nzZSvVeJJOIuNCTnlKZxjtSGohWEQ9UbACLcB/s72-c/office%2Bmix.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2016/03/office-mix.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2016/03/office-mix.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy