ཕོ་གསར་ཞིག [རི་མོ]

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བྲིས་པའི་རི་མོ་ཞིག

Comments

 1. གོས་ལ་བལྟས་ན་ཁམས་པ་ཞིག་མ་རེད། ཨ་མདོའི་ཆོས་གོས་གོན་འདུག་ཧཧཧ

  ReplyDelete
  Replies
  1. རེད་རེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ལབ་པ་དེ་རེད། :-)

   Delete
 2. རི་མོ་དེ་ཐབས་ལམ་གང་འདྲ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་བྲིས་མིན་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་ན་འགྲིག་གམ།

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག