བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ། ཆེ་ཆུང་། gDrive Mega གཞན།
དམ་ཆོས་བང་མཛོད། Adharsha
(Dharma Treasure)
292MB
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།
(Grand Monlam Dictionary)
193MB
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད།
(Monlam Dictionary v1.1)
103MB
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པ། བཏགས་ཆས།
(Monlam Bodyig 3)
34MB
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གཉིས་པ། བཏགས་ཆས།
(Monlam Bodyig 2)
8MB
TCRC བཏགས་ཆས། 8MB
ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས་ UTFC
(Unicode Tibetan Font Converter)
0.7MB
ཏི་སི། Tise-2.0 བཏགས་ཆས། 0.05MB
wylie དྲ་ཐོག་ཐད་ཀར་བཏགས་ཆས། 0.01MB

ཡིག་གཟུགས་ཕབ་ལེན། UNICODE

ཡིག་ཆ། ཆེ་ཆུང་། gDrive Mega གཞན།
ཇོ་མོ་གླང་མའི་ཡིག་གཟུགས། 17
(17 Qomoangma Fonts)
3MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།
སྨོན་ལམ་བོད་ཡིག་གསུམ་པའི་ཡིག་གཟུགས། 13
(13 Monlam3 unicode Fonts)
10MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།
ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས། 16
(16 Himalaya Fonts)
5.6MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།
རྫོང་ཁའི་ཡིག་གཟུགས། 3 1MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།
CTRC ཡིག་གཟུགས། 4
(4 CTRC Fonts)
0.6MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།
ཏི་སི། Tise-2.0 0.05MB ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན། ཕབ་ལེན།

Comments

 1. མཁོ་ཆེ་བའི་བོད་ཡིག་མཉེན་ཆས་གཞན་ལྷག་ཡོད་ན། མཆན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་དྲན་སྐུལ་གནང་རོགས་གྱིས་དང། ངས་ལམ་སེང་འདིར་བཀོད་ཐུབ་པ་བྱས་ཆོག

  ReplyDelete
  Replies
  1. མཁྱེན་ཡངས་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། ཞང་བོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་འགའ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པས་ཚོད་ལྟ་གནང་རོགས།
   http://askbon.net/index.php/2013-12-06-18-01-35/item/528-2016-08-30-11-20-46/528-2016-08-30-11-20-46

   Delete
 2. ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་དང་ཨེ་པེ་ཌིའི་ནང་བོད་ཡིག་གིག་གཟུགས་འདྲ་མིན་བཀོལ་བའི་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་གནང་།

  ReplyDelete
  Replies
  1. iPad དང་ iPhone ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རང་དགར་བརྗེ་བསྒྱུར་དང་བཅུག་ཐབས་སྟབས་བདེ་པོ་མེད། ད་ལྟའི་ཆར་ངེས་པར་དུ་ Xcode མཉེན་ཆས་རྒྱུད་ནས་སྒྲིག་དགོས་ཀྱི་འདུག །ངས་དེའི་སྐོར་གསལ་པོ་མི་ཤེས། འོན་ཀྱང་གཤམ་དུ་དེ་དང་འབྲེལ་བའི་དབྱིན་ཡིག་དྲ་གནས་གནས་གཅིག་དང་། ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་ལེགས་པོ་གཅིག་རྙེད་བྱུང་བས་འདིར་གཟིགས་ནས་ཐབས་ཤེས་འདུག །ཐབས་ལམ་དེ་དག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་སམ་ན། ངེས་པར་དུ་ཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་པ་ལས། དེ་མིན་ནོར་འཛོལ་བྱུང་ན་ཁ་པར་བེད་མེད་དུ་འགྲོ་སྲིད།
   དྲ་གནས་ http://codewithchris.com/common-mistakes-with-adding-custom-fonts-to-your-ios-app/
   ཡུ་ཊུབ་ https://www.youtube.com/watch?v=8_o7bq_4kIA

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག